Ábhar Béaloidis & Stair Áitiúil

Naomh Gobnait  

Lá ‘le Gobnatan:  An t-aonú la déag de mhí Feabhra.  

Tá Cúil Aodha i bparóiste Bhaile Bhúirne.  

Is í Naomh Gobnait, Naomhphátrún pharóiste Bhaile Bhúirne.    

Paidreacha

Scrin-Ghobnait

Scrín Ghobnait
Dealbh clúiteach Naomh Gobnait greanta ag Séamus Ó Murchú.

“Go mbeannaí Dia dhuit a Ghobnait Naofa

Go mbeannaí Muire dhuit is beannaím féin duit

 Is chugat-sa a thána a’gearán mo scéil leat

 ‘S a d’iarraidh mo leighis ar son Dé ort.”

“A Ghobnait mhúinte ó Bhaile Bhúirne,

 Tair-se chugamsa  led’ chabhair ‘s led’ chúnamh”

“Dia linn is Muire is Gobnait na Cille”

 

Logainmneacha

Fiaban

Fia bán /Fianna bána

Gort na Tiobratan – An áit ina bhfuil tobar beannaithe.

Bhí naoi gcinn d’fhianna bána ina luí ansúd roimpi. 

                                               

Beach

Beach/ Beacha

Cruiceog/ Cruiceoga               

Inse na gCéadta – a thugtaí ar inse idir an Muileann agus Cúil Aodha inar scaoil Naomh Gobnait le beacha in aghaidh gadaithe.  Bhí Naomh Gobnait ana-cheanúil ar na beacha. Bhíodh a lán cruiceog aici.

taingeal thar nais agus dúirt le Gobnait, lean ar do bhóthar go gcífidh cinn dfhianna bána. Bhí Gobnait anabhrónach ag fágaint Dún Chaoin. Bhuail le gcinn dfhianna bána i gCill Ghobnatan i gCill Áirne agus thóg sáipéal ann. Tháinig an taingeal arís tar éis cúpla bliain agus dúirt lean ar do bhóthar go gcifidh tú naoi gcinn dfhianna bána. Tháinig Gobnait ortha i mBaile Mhúirne. Thóg clochar ann agus is ansan a dfhan go dtí deireadh a saoil. Cuireadh í sa teampall i mBaile Mhúirne

Céiliúraimíd lá le Gobnait ar an 1Feabhra agus bíonn ana la againn

Téimid go Ionad an Bhlascaoid agus bíonn coirmceoil againn. Is breá linn an soupagus bímid ag súil leis gach bliain taréis Turas Ghobnait a dhéanamh.