Gníomhamhráin

An Hócaí Pócaí Pócaí

Cuir do dhá láimh isteach

Is do dhá láimh amach

Do dhá láimh isteach

Is amach, amach, amach.

Dein an Hócaí Pócaí

Agus cas, cas thart

Sin mar a dheintear é.

Curfá

Ó! Hócaí, Pócaí, Pócaí

Ó! Hócaí, Pócaí, Pócaí 

Ó! Hócaí, Pócaí, Pócaí

Sin mar a dheintear é.

Cuir do dhá láimh suas

Is do dhá láimh síos

Do dhá láimh suas

Is síos is suas aríst.

Dein an Hócaí Pócaí

Agus cas, cas thart

Sin mar a dheintear é.

Curfá

Ó! Hócaí, Pócaí, Pócaí

Ó! Hócaí, Pócaí, Pócaí 

Ó! Hócaí, Pócaí, Pócaí

Sin mar a dheintear é.

Hocai-Pocai

Sín do lámha

Sín do lámha suas thar do cheann

Cas thart timpeall uair amháin

Dein luascadh beag anonn is anall

Síos leis na lámha, síos go mall.

Sin-do-Lamha

Istigh sa Zú

Istigh sa Zú tá an Mamaí Cangarú

Léim anois, léim anois,

Léim anois go luath!

Istigh sa Zú tá an Daidí Cangarú

Léim anois, léim anois,

Léim anois go luath!

Istigh sa Zú tá an Babaí Cangarú

Léim anois, léim anois,

Léim anois go luath!

Kangeroo 1

Kangeroo 2

Buail bos

Buail bos,

Gread cos,

Cas timpeall,

Is tóg sos.

Buail-Bos

Buail do Bhosa

Buail do bhosa, buail do bhosa,

Bosa beaga míne,

Buail do bhosa, buail do bhosa,

Is gheobhaidh tú féirín Dé hAoine!

Buail do ghlúine, buail do ghlúine,

Glúine beaga míne,

Buail do ghlúine, buail do ghlúine,

Is gheobhaidh tú féirín Dé hAoine!

Buail do chosa, buail do chosa,

Cosa beaga míne,

Buail do chosa, buail do chosa,

Is gheobhaidh tú féirín Dé hAoine.

Bhail-do-Bhosa

Ring a Ring a Rósaí

Ring a ring a Rósaí,

Buidéal lán do phosies

Ceann duitse, ceann domsa,

Síos linn go léir.

Ring-a-Rosai

Aindí leisciúil

Aindí leisciúil, Aindí leisciúil,

I do luí, i do luí.

Tá sé in am bricfeasta, tá sé in am bricfeasta.

Bí i do shuí, bí i do shuí.

Aindi

Rothaí an Chairr

Timpeall, timpeall! Rothaí an chairr

Timpeall, timpeall!  Rothaí an chairr

Timpeall, timpeall! Rothaí an chairr

Rothaí ag casadh timpeall.

Rothai-an-Chairr

Bíp! Bíp! Bíp! Ag adharc an chairr

Bíp! Bíp! Bíp! Ag adharc an chairr

Bíp! Bíp! Bíp! Ag adharc an chair.

Géilligí don mBíp! Bíp!