An bhfuil aon áiseanna a chabhródh liomsa?

Gaschaint (Foilsithe ag An Gúm) Cúrsaí Gaeilge do dhaoine fásta: www.oidhreacht.ie nó [email protected] CD 2013 OCD (Saibhriú Teanga) www.ceiliuradh.wordpress.com (saibhriú Teanga)

An mbíonn an Cuntóir céanna sa scoil don mbliain?

Bíonn. Cuir aithne ar Chuntóir do linbh! Glaoigh ar an scoil agus buail léi/leis

An mbíonn an Cuntóir ag obair sa scoil an bhliain go léir?

Ní bhíonn. Tosnaíonn an Cuntóir i mí Mheán Fhómhair agus críochnaíonn siad sa Bhealtaine

An bhfuil costas sa bhreis air obair an Chuntóra?

Níl. Cuireann an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta maoiniú ar fáil don Scéim seo.

An bhfuil leabhar sa bheis le ceannach agam?

Níl. Bíonn ábhar ag an gCuntóir Teanga féin agus oibríonn siad in éineacht leis an Múinteoir Ranga agus le Príomhoide na scoile

Cathain nó cén t-am den lá a oibríonn an Cuntóir Teanga leis na leanaí?

Braitheann sé ar an scoil

Conas is féidir liom cabhrú lem’leanbh?

(i) Déan socrú leis an scoil bualadh leis an gCuntóir Teanga sa scoil agus i dteannta a chéile beidh sibh ábalta plean beag a chur le chéile a oirfidh tusa, do leanbh, an Cuntóir & an múinteoir ranga. (ii) Mura Breis

Cad iad na hacmhainní a bhíonn ag na Cúntóirí Teanga?

(i) Cuirtear ábhar ar fáil dóibh ó am go chéile – leabhair/póistéir/dlúthdhíoscaí & cluichí. (ii) Eagraítear ceardlanna oiliúna do na cuntóirí i rith na scoilbhliana.

Cén sórt oibre a dhéanann an Cuntóir Teanga?

(i) Cabhraíonn an Cuntóir Teanga le leanaí nach bhfuil Gaeilge á labhairt ag baile acu chun an teanga a shealbhú (ii) Cabhraíonn an cuntóir Teanga le leanaí go bhfuil Gaeilge ag baile acu trí shaibhriú teangan

Beimid ag bogadh go Corca Dhuibhne san Earrach. Beidh mo leanbh ag dul ar scoil (sa Ghaeltacht). Ní labhraímid Gaeilge sa bhaile.An mbeidh aon chabhair ar fáil do mo pháiste sa scoil?

Beidh. Déan teagmháil leis an bPíomhoide agus buail leis an gCuntóir Teanga sa scoil. Eadraibh is féidir libh socrú a dhéanmh ar an gcur chuige is fearr a oirfidh gach éinne.