An bhfuil costas sa bhreis air obair an Chuntóra?

Níl. Cuireann an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta maoiniú ar fáil don Scéim seo.

Posted in: comonta