Beimid ag bogadh go Corca Dhuibhne san Earrach. Beidh mo leanbh ag dul ar scoil (sa Ghaeltacht). Ní labhraímid Gaeilge sa bhaile.An mbeidh aon chabhair ar fáil do mo pháiste sa scoil?

Beidh. Déan teagmháil leis an bPíomhoide agus buail leis an gCuntóir Teanga sa scoil. Eadraibh is féidir libh socrú a dhéanmh ar an gcur chuige is fearr a oirfidh gach éinne.

Posted in: comonta