Cad iad na hacmhainní a bhíonn ag na Cúntóirí Teanga?

(i) Cuirtear ábhar ar fáil dóibh ó am go chéile – leabhair/póistéir/dlúthdhíoscaí & cluichí.
(ii) Eagraítear ceardlanna oiliúna do na cuntóirí i rith na scoilbhliana.

Posted in: comonta