Cén sórt oibre a dhéanann an Cuntóir Teanga?

(i) Cabhraíonn an Cuntóir Teanga le leanaí nach bhfuil Gaeilge á labhairt ag baile acu chun an teanga a shealbhú
(ii) Cabhraíonn an cuntóir Teanga le leanaí go bhfuil Gaeilge ag baile acu trí shaibhriú teangan

Posted in: comonta