Amhráin agus Rannta dosna Naíonáin An Dúlra

Solas na Geal

Amach i lár na hoíche,

Nuair a bhíonn an saol ina luí,

Bíonn coirm cheoil is rince

Is damhsa ag na Sí.

Bíonn ithe agus ól acu,

Fíonta is brioscaí,

Is mórán eile spóirt acu,

Le solas na gealaí.

 

Bíonn na hísle is na huaisle,

An bhanríon is an rí,

Is píobaire ag seinm dóibh

Na ceolta gleoite sí.

Ní bhíonn brón ná buairt ar éinne acu,

Ach meidhir agus gáirí.

Ba bhreá liom bheith ag súgradh leo,

Le solas na gealaí.

 

Ansin ar theacht na maidine,

Roimh bhreacadh an lae imíd.

Do chloisfeá iad ag greadadh leo

Mar dhuillí leis an ngaoth.

Bíonn siad ina gcodladh

Nuair a bhíonn an saol ina shuí,

Ach tagann siad amach arís

Le solas na gealaí.

 

Micheál Ó Donnchú

 

Moon

An Geimhreadh

Is geal lem chroí-se

An geimhreadh gleoite

An sneachta im thimpeall 

Is na críocha reoite.

 

An ród mar charraig,

An loch mar bhóthar,

An sruthán balbh

Fia-ghéanna glórach.

 

Gaoth na tíre,

Anoir ag séideadh

Is na scamaill chróna

Ag seoladh spéire.

 

Ceol mear aoibhinn,

Trí chrainn na coille

Meidhir sa tsíon

Is i gcroí an duine.

 

Séamas Ó Céilleachair.

 

Field of Snow

An Gála

Séid, séid, séid a ghála,

Séid thar cnoc is séid thar sliabh.

Beir an bháisteach leat thar sáile,

Ná fág aon bhraon di i do dhiaidh.

 

Beir chun siúil gach galar gránna,

Gach easláinte agus pian.

Ach bí ciúin arís amárach

Is scaoil chugainn thar n-ais an ghrian.


Micheál Ó Donnchú

 

Washing

An Geimhreadh

Tá an geimhreadh ann, an geimhreadh,

An geimhreadh brónach garbh;

Tá na héin i bhfad thar sáile,

Is na duillí glasa marbh.

Tá an fuacht ann, an fuacht,

An fuacht nimhneach géar;

Is d’anáil go geal le feiceáil

Ag gluaiseacht tríd an aer.

Tá an oíche ann, an oíche,

An oíche fhada fhuar;

Ní bhíonn againn de shúgradh

Ach uair nó dhó, monuar!

Beidh an Nollaig ann, an Nollaig,

An Nollaig aoibhinn ó;

Is beidh ceol againn is aoibhneas

Is spórt is scléip, is gleo.

Tá an geimhreadh ann, an geimhreadh,

An geimhreadh duairc-cheo;

‘Gus is fada uainn an samhradh

Is na leatha geala teo.


Lionárd Ó hAnnaidh

 

Misty

An Samhradh

Tugann teas an tsamhraidh

Sláinte, neart is brí;

Scaipeann solas gréine,

Aoibhneas fan na slí.

 

Anois an tráth is fearr linn,

Laetha geala breátha;

‘S is aoibhinn linn-ne bheith

Ag imirt insna páircibh.

 

Raghaimid amárach

Síos chun na trá;

Beidh ana-spórt ar fad ann,

Má bhíonn sé go breá.

 

Snámhfaimid san uisce,

Tógfaimid caisleán,

Is gluaisfimid arb harr na dtonn

Sa bhád, beag, bán.

 

Beach

Na Beacha

Tá beacha i gcoirceog

Ar chúl an tí

A lán acu ann

Iad dubh agus buí

 

Ní maith liom na beacha

Mar tá said crosta.

Ach ithim an mhil

Mar tá sí blasta!

 

Bee on Yellow Flower