Amhráin & Rannta dosna hArdranganna

Beir mo Dhúthracht

Ó Beir mo Dhúthracht go dúthaigh Duibhneach,
Is í tír mo rúin í, atá dlúth lem’ chroíse,
Dúthaigh m’óige ‘gus fód mo shinsear,
Mo ghrá go deo í is a glóire draíochtúil.

Mo ghrá dá sléibhte sna néalta in airde,
Barra Chnoc Bréanainn gur naofa a cháilsean,
Binn ós Gaoith is na síonta á tnáitheadh,
Is Dún Con Raoi thoir do cloíodh le Bláthnaid.

Tabhair mo ghrá-sa do Shráid an Daingin,
Do Chuan Fionntrá is Cuan Ard na Caithne,
Do Chom an Áir is Gleann álainn Gealt thoir,
Mo chumha go brách gan mé ar fán ‘na measc san.

B’aoibhinn domhsa go hóg nuair bhíos ann,
I mBaile an Ghóilín ar bord na taoid’ ann,
Ag éisteacht ceol um neoin ‘sna coillte,
Aige lon is smólaigh, a gcór dob aoibhinn.

Dá mbeinnse ansúd thiar is subhach a mhairfinn,
Ar fhaichí drúchta ag siubhal gach maidin,
Ag caint ‘s ag comhrá le comharsain chneasta,
Is luí fén bhfód ann fé dheoidh ‘na bhfarradh.

Pádraig Ó Siochfhradha (An Seabhac)

Dánscoil

Bhlaiseas

D’itheas

Dheineas

D’ólas cócó

D’alpas builín

Im gharsún óg am lóin

Ag cogarnaíl le daltaí eile.

 

Cuimhním gur trísna doirse céanna

A tháinig agus a d’imigh,

Tomás Ar Seachrán

Seán na nAmhrán

Páid na Síochána

Peats na Naomhóige

Peaidí an Bhainne

Thomas na Caide

Daniel na Cainte

Jerry na gCaorach

Liam na mBóithre

Maidhcín an Éisc

Micheál na gCluasán

Maraisín an Phóist

Páidí na bPaidreacha 

Joe na Steipeadaíola

Doncha na Seandálaíochta

Cíobhánach na Cogarnaíola

Sítheach na Seanchaíochta

Gearlatach na Polaitíochta

Seáinín na hEolaíochta

Spailpín na Filíochta

Lóndrach na Saoirseachta

Mainníneach na Táilliúrachta

Cinnéideach na Fíodóireachta

Bodhlars na Bothántaíochta 

Muircheartach na Feirmeoireachta

Huiginneach na Cúipéireachta

Grainbhil na Gaibhneachta

Strapairí na Gráige

Balcairí an Fhearainn

Peileadóirí Thíorabháin

Tábhairneoirí an Bhuailtín

Fonnadóirí Chloichir

Fealsaimh Chathair Chuinn

Is na céadta saoithe 

Le siollaí lasta

Ar fuaid a dteangan.  

Cuimhnigh air!

 

Dúntar scoil

Caomhnaítear iarsmaí

Aithnítear músaem

Osclaítear bialann

Suím  chun boird 

Ólaim caife

Ithim scón

Osclaím leabhar 

Léim dán

Filleann imirceach

Beannaíonn lá breá

Deinimid comhrá

San áit chéanna

Inar ólas cócó fadó.

Is ait an saol é.

 

Cloisim scéal

Éistim le dán

Deirtear amhrán

Eachtraím cuntas

Deintear gáire

Abraítear sean-rá

Mínítear focail

Caint is caibidil

Deisbhéal is cabaireacht

Seanchaíocht is seáimsireacht

Filíocht is fáidhiúlacht

Ina dhánscoil léannta.

 

Banfhile

Léannta

Cabanta

Cruthanta 

Ábalta

Ag stiúradh

Ag treorú

Ag spreagadh

Ag cothú na samhlaíochta

Ag oscailt an alltair

Ag cumadh dánta

Ag gríosadh scríbhneoirí 

Ag breacadh scríbhinní

Go saolófar leabhra

San ionad céanna

Inar chacas cócó.

Is diail an saol é.

 

Domhnall Mac Síthigh

19 Eanair 2006

Corca Dhuibhne

Domhnach gréine ar Thráigh Chloichir

Taoide tráite, báite ag fuaim

Na leanaí mbeag ag rince san uisce.

Borraí ag glioscarnach

Gaineamh órga Chloichir

Á fhaire ag goirtíní glasa

A shileann síos le fána cois faille.

 

Siúd suas an Clasach

Maisithe le méaranta púcaí

Corcra ar thaobh an bhóthair.

Stad is tóg radharc led anáil:

Paróiste Mórdhach sínta ar chlé

Márthain thíos, Fionntrá romhat

Dún Chaoin led dhroim

Spéir gan scamall thuas

Gan Críostaí ag labhairt

Ach fuaim na gaoithe boige

Ag cogarnaíl faoin dtor.

Nach álainn í!

Nach socair a bhíonn mo chroí ag taisteal inti

‘Gorta Glas Chorca Dhuibhne’.

 

Tá m’athair i ngach casadh

Arb harr gach sléibhe

I mbéal gach cuain.

Ar gach cor den mbóthar

Cloisim a glór binn.

Nach aoibhinn do chuimhne

A shíneadh go smior Duibhneach

Is go ndéanfainn teagmháil leis an dtost.

 

Dairena Ní Chinnéide

Bó na Leatharadhairce

Thíos cois na toinne is ea a beathaíodh mo chaora,

Ag Diarmaid Ó Duilleáin ó Bharra na hAoine;

Mac dearthár athar dom a chuir le haill í.

Easpa tobac a bhí ar an gcladhaire.

 

Curfá

Bó, bó, bóna leathadhairce,

Bó, bó, an tseanchaora adharcach,

Bó, bó, bó na leathadhairce,

Bó dhroimeann dhearg is n’fheadar cá bhfaighinn í.

 

B’fhearr liom ná scilling go bhfeicfinn mo chaora,

‘Teacht chunn an dorais ar maidin nó istoíche;

Thálfadh sí bainne dhom, bheathódh sí uan dom,

Chuirfeadh sí seaicéidín deas arm o ghualainn.

 

Curfá

 

Chonacsa beirthe í, chonac á roinnt í,

Chuireas-sa dúil inti, ach blaiseadh ní bhfaighinn di;

Ó, nár dheas í, ó nár mheidhreach!

Ó, nár dheas í an tseanachaora adharcach!

 

Curfá

D’íosfainn lán píce di, d’íosfainn lán oighinn di,

D’íosfainnse liobar den tseanachaora adharcach,

Ó, nár dheas í, ó nár mheidhreach!

Ó, nár dheas í an tseanachaora adharcach!

 

Curfá