Amhráin & Rannta dosna Naíonáin Éanlaith & Ainmhithe

Slubar Slabar

Slubar, Slabar, arsa an ghé

Uisce, uisce, is maith liom é.

Uisce, uisce, ní maith liom é

Cuir síos an citeal, b’fhearr liom tae.

 

Ducks

 

 

Trupall, Trapall

Trupall, trapall,

Corraigh, a rascail,

An mó mac atá ag an rí?

Mac inniu,

Mac inné,

Dháréag mac i meán an lae.

Leatsa dul go cúl an tí, 

Ag triall ar ubh na circe duibhe.

 

Hen

Chuaigh an Muicín seo ar an Aonach

Chuaigh an muicín seo ar an aonach.

D’fhan an muicín seo ag baile.

Fuair an muicín seo arán is im.

Ní bhfuair an muicín seo faic.

“Bhíoc, bhíoc, bhíoc” arsa an bainbhín.

“Tá ocras ormsa.”

 

Piglet

A Bhóín Dé

A Bhóín bheag Dé

A Bhóín bheag Dé

Oscail do sciatháin

Is bí ag eitilt san aer.

 

Ladybird

Micilín Muc

Chuaigh Micilín Muc ar an aonach lá,

Ar an aonach lá, ar an aonach lá.

Chuaigh Micilín Muc ar an aonach lá,

Hé hó, Micilín Muc.

 

Cheannaigh sé hata le cur ar a cheann,

Le cur ar a cheann, le cur ar a cheann.

Cheannaigh sé hata le cur ar a cheann,

Hé hó, Micilín Muc.

 

Tháinig sé abhaile le port na habhann,

Le port na habhann, le port na habhann.

Tháinig sé abhaile le port na habhann,

Hé hó, Micilín Muc.

 

Sciorr a chos is thit sé isteach,

Thit sé isteach, thit sé isteach.

Sciorr a chos is thit sé isteach,

Hé hó, Micilín Muc.Beir ar a chluais is tarraing é amach,

Tarraing é amach, tarraing é amach.

Beir ar a chluais is tarraing é amach, 

Hé hó, Micilín Muc.

 

Pig in Mud

Peadar agus Pól

Dhá éinín bheaga thuas ar an gcrann.

Seo é Peadar, seo é Pól.

Imigh leat a Pheadair,

Imigh leat a Phóil.

Tar ar ais a Pheadair,

Tar ar ais a Phóil.

 

Kingfisher

Sicín Beag

Sicín beag a chuaigh ar strae,

Bhí sé amuigh ar feadh an lae.

Tháinig Seán is fuair sé é,

Thug sé ar ais dona Mhamaí é.

Ha, ha, há,

Hí, hí, hí.

 

Chick

Feileacán

Feileacán (peidhleacán) bán is feileacán buí,

Ag eitilt leo go ciúin sa ghaoth.

Feileacán bán is feileacán buí,

Ag tuirling ar na nóiníní.

 

Butterfly

An Lon Dubh

Tá an londubh ag canadh

Le haiteas ar ghéag,

Tá an londubh ag canadh

I ndeireadh an lae.

“Moladh is glóire

Do Dhia,” a deir sé,

“Chuir féar ar an talamh

Is an ghrian ins an spéir.

“Scaip Sé na bláthanna

Ar bhánta máguaird,

Chuir éide ar fhál

Agus áthas ar uan.

“Glóire don Athair,

Don Mhac, don Spiorad Naomh,”

Tá an londubh ag canadh

I ndeireadh an lae. 

Séamus Ó Céilleachair

 

Blackbird

An Chuach

A Chuaichín amuigh ar an gcraobh

Is milis, bog, caoin do cheol,

Is tú ag canadh sa Bhealtaine mhín

Is aiteas is síth id ghlór.

Dé bheatha ar ais thar an toinn

Dé bheatha ón tír i gcéin,

Is geal linn tú tagtha arís

Ag gairm sa choill le gréin.

Bíonn blátha á leathadh led linn,

Bíonn soineann de shíor id raon,

Tú muirnín beag canta an tsaoil

Ag spreagadh ar mhaoilinn géag.

 

Séamas Ó Céilleachair

 

Small Bird

An Capall

Tá capall againne

Chomh dubh leis na sméara,

A cheannaigh mo Dhaidí

I Mala lá aonaigh,

Bíonn sé ag falaireacht

Timpeall na páirce,

Snas ar a chraiceann 

Is lúth ina chnámha.

Bíonn sé ina sheasamh

In aice na bearnan,

Itheann sé coerce

Amach as mo láimhín.

Ceannóimid trap dó,

Is ceannóimid gléas dó;

Raghaimid ag taisteal

Ar bhóithre na hÉireann.

 

Séamas Ó Céilleachair

 

Horse

Seanasal

Seanasal mé ag dul ar strae,

Ag siúl na ród gach lá;

Mo chosa lag, mo dhrom gan neart.

Is ní fada uaim an bás.

 

Is cuimhin liom nuair a bhí mé óg

Ag iníor insan bpáirc

Ach díoladh mé le feirmeoir

A cheangail mé fén gcarr.

 

Thiomáin sé mé don mbaile mór;

Is bhuail sé mé go dian;

Chuir sé ualach mór sa charr;

Thiomáin abhaile arís.

 

Le fada bhíos ag obair dó,

Is dócha fiche bliain,

Níor chuir sé mé isteach sa chró,

Níor thug sé féar dom riamh.

 

Ach táim ag imeacht uaidh anois,

Ag imeacht uaidh ar fad,

Is raghaidh mé ag siúl liom féin,

Is ní thiocfaidh mé arís.

 

Seán Mac Fheorais

 

Donkey

An Féileacán (An Peidhleacán)

Peidhleacán álainn

Ag imeacht san aer,

Peidhleacán áthais

Fuair anam is scéimh.

Féach air ag seoladh 

Go gleoite le gréin,

Fé sciatháin bhánórga

I mbrothall an lae.

 

Éiríonn sé in airde

Thar falla is thar fál,

Is stadann sé tamall i mbailte na mbláth 

Caitheann sé lá geal

Ar bhánta gan cheo,

Um thráthnóna fágann

Céad slán linn go deo.

 

Séamas Ó Céilleachair

Is maith liom

Is maith liom mo chircín,

Mo chircín beag bán;

Béarfaidh sí uibhe dom

Le hithe gach lá.

 

Is maith liom mo ghéanna,

Ar an bhféar ins an mbán

Is béarfaidh siad uibhe dom

Le hithe gach lá.

Is maith liom mo lachain

Ar an abhainn ag snámh;

Is béarfaidh siad uibhe dom

Le hithe gach lá.

Seán is a Chaitín Bán

Garsúinín deas é Seán,

Mac le Tadhg an Tóchair;

Chímid é gach lá

Agus caitín bán ‘na chóngar.

Ag súgradh bíd go sámh,

An cat is Seán le chéile;

Tá clis ar fheabhas ag Seán,

Ach buann an cat go coach air.

Is peata an caitín bán,

Is peata Seán gan amhras,

Acu tá an saol go breá,

Ach ní bheidh róbhreá ar ball beag.

Seán, nuair a rachaidh ar scoil,

Is baol nach mbeidh sé sásta;

Ní áit do pheata an scoil,

Ach áit do cheachta gránna.

Is rachaidh an cat ar fán

Nuair nach mbeidh Seán ‘na chóngar,

Is ní bhfaighidh sé cóir ná ceart

I measc seana-chat na gcomharsan.

Peadar Ó hAnnracháin