Gníomhamhráin

An Hócaí Pócaí Pócaí

Cuir do dhá láimh isteach

Is do dhá láimh amach

Do dhá láimh isteach

Is amach, amach, amach.

Dein an Hócaí Pócaí

Agus cas, cas thart

Sin mar a dheintear é.

Curfá

Ó! Hócaí, Pócaí, Pócaí

Ó! Hócaí, Pócaí, Pócaí 

Ó! Hócaí, Pócaí, Pócaí

Sin mar a dheintear é.

Cuir do dhá láimh suas

Is do dhá láimh síos

Do dhá láimh suas

Is síos is suas aríst.

Dein an Hócaí Pócaí

Agus cas, cas thart

Sin mar a dheintear é.

Curfá

Ó! Hócaí, Pócaí, Pócaí

Ó! Hócaí, Pócaí, Pócaí 

Ó! Hócaí, Pócaí, Pócaí

Sin mar a dheintear é.

Hocai-Pocai

Sín do lámha

Sín do lámha suas thar do cheann

Cas thart timpeall uair amháin

Dein luascadh beag anonn is anall

Síos leis na lámha, síos go mall.

Sin-do-Lamha

Istigh sa Zú

Istigh sa Zú tá an Mamaí Cangarú

Léim anois, léim anois,

Léim anois go luath!

Istigh sa Zú tá an Daidí Cangarú

Léim anois, léim anois,

Léim anois go luath!

Istigh sa Zú tá an Babaí Cangarú

Léim anois, léim anois,

Léim anois go luath!

Kangeroo 2

Buail bos

Buail bos,

Gread cos,

Cas timpeall,

Is tóg sos.

Buail-Bos

Buail do Bhosa

Buail do bhosa, buail do bhosa,

Bosa beaga míne,

Buail do bhosa, buail do bhosa,

Is gheobhaidh tú féirín Dé hAoine!

Buail do ghlúine, buail do ghlúine,

Glúine beaga míne,

Buail do ghlúine, buail do ghlúine,

Is gheobhaidh tú féirín Dé hAoine!

Buail do chosa, buail do chosa,

Cosa beaga míne,

Buail do chosa, buail do chosa,

Is gheobhaidh tú féirín Dé hAoine.

Bhail-do-Bhosa

Ring a Ring a Rósaí

Ring a ring a Rósaí,

Buidéal lán do phosies

Ceann duitse, ceann domsa,

Síos linn go léir.

Ring-a-Rosai

Aindí leisciúil

Aindí leisciúil, Aindí leisciúil,

I do luí, i do luí.

Tá sé in am bricfeasta, tá sé in am bricfeasta.

Bí i do shuí, bí i do shuí.

Aindi

Tá Teidí ag siúl

Teidí ag siúl,

Tá Teidí ag siúl,

Hé, Hó mo Dhaidí Ó,

Tá Teidí ag siúl.

Tá Teidí ag rith,

Tá Teidí ag rith, 

Hé, Hó mo Dhaidí Ó,

Tá Teidí ag rith.

Tá Teidí ag titim,

Tá Teidí ag titim,

Hé, Hó mo Dhaidí Ó,

Tá Teidí ag titim.

Tá Teidí ag gol,

Tá Teidí ag gol, 

Hé, Hó mo Dhaidí Ó,

Tá Teidí ag gol.

Tá Teidí ag gáirí,

Tá Teidí ag gáirí,

Hé, Hó mo Dhaidí Ó,

Tá Teidí ag gáirí.

Bear

Seas Suas

Táim im shuí ar an gcathaoir,

Táim im sheasamh arís,

Táim im shuí ar an gcathaoir,

Ag féachaint ar an dteilifís.

Seas suas, is suigh síos,

Seas suas is suigh síos,

Is lig do scíth.

Seas suas, is suigh síos

Seas suas is suigh síos arís.

Girl watching TV

Mé féin

Lámha,

Bosa,

Glúine,

Cosa,

Buail na bosa,

Gread na cosa.

Srón, 

Cluasa,

Súile,

Lámh ar na cluasa,

Lámh ar na súile.

Boy blocking ears

Lámha suas

Lámha suas,

Lámha síos,

Lámha amach,

Lámha isteach,

Lámha trasna,

Méar ar do bhéal.

Boy in red shirt

Anuas, Aníos

Anuas, aníos,

Suas arís,

Coinnigh do ghreim,

Nó titfidh tú síos, 

Is beidh do mhargadh déanta.

Tá do mhargadh, 

Níl do mhargadh,

Beidh do mhargadh déanta.

Anonn is anall,

Thiar is thall,

Is agamsa an clár,

Is tusa ar barr.

Is tá do mhargadh déanta.

Hé, Hó mo Dhaidí Ó,

Tá do mhargadh,

Níl do mhargadh,

Tá do mhargadh déanta.

An Teo, Teo

Rith sé amach an teo, teo,

Rith sé isteach an teo, teo,

Tháinig rí na gceithre gcos,

Is sciob sé leis an teo, teo.

Siúd isteach an teo, teo,

Siúd amach an teo, teo,

Tháinig rí na gceithre gcos

Is sciob sé leis an teo, teo.

Mise

Seo dhá láimh, is liomsa féin iad,

Buaileann siad is níonn siad.

Seo dhá chois, is liomsa féin iad,

Siúlann siad is ritheann siad.

Clapping hands

Seo dhá chluais, is liomsa féin iad,

Éistíonn siad is cloiseann siad.

Seo dhá shúil, is liomsa féin iad,

Féachann siad is cíonn siad.

Ear

Seo aghaidh bheag, is liomsa féin í,

Ním is triomaím í,

Seo gruaig dheas, is liomsa féin í,

Scuabaim í is cíoraim í.

Blue-eyed girl

Seo dhá pholl im shróinín (= im chaincín) féin,

Bolathaíonn siad is análaíonn siad,

Seo na fiacla im bhéilín féin,

Cognaíonn siad is itheann siad.

Girl smiling

Is cailín beag mé

Is cailín beag mé,

Ag bualadh bos.

Is cailín beag mé

ag greadadh cos.

Is cailín beag mé,

Ag croitheadh láimhe.

Féach orm anois,

Im chodladh sámh.

Sleeping girl

Rólaí, Pólaí, Rólaí, Pólaí

(…leis na lámha)

Rólaí, Pólaí, Rólaí, Pólaí, suas, suas, suas.

Rólaí, Pólaí, Rólaí, Pólaí, síos, síos, síos, 

Rólaí, Pólaí, Rólaí, Pólaí, amach, amach, amach,

Rólaí, Pólaí, Rólaí, Pólaí, isteach, isteach, isteach.

Rólaí, Pólaí, Rólaí, Pólaí (Guth: Áine Ní Bhric)

Cuimil do bhosa

Cuimil do bhosa,

Cuimil do bhosa,

Suas is síos!

Dún do lámha,

Dún do lámha,

Dún is oscail arís!

Dorn ar dhorn,

Dorn ar dhorn,

Suas, suas, suas!

Is buail do bhosa,

Buail do bhosa,

Thuas, thuas, thuas!

Hands together

Is Féidir Liom

Is féidir liom rith,
Is féidir liom suí,
Is féidir liom léim,
Is féidir liom luí.

Is féidir liom ithe, 
Is féidir liom ól,
Ach ní féidir liom
Tiomáint go fóill !

Children running

Is Féidir Liom 2

Is féidir liom cromadh go híseal

Is féidir liom síneadh go hard

Is féidir liom lámh a chur ar an talamh,

Is féidir liom lámh a chur suas san aer,

Is féidir liom eitilt mar éinín

Is féidir liom snámh mar bhradán,

Is féidir liom rith chomh mear leis an ngaoith

Is féidir liom léim go hard.

Jumping

Dún do shúile

Dún do shúile,

A ghrá mo chroí,

Téir a chodladh,

Is lig do scíth.

Dún do shúile,

Dún iad a ghrá,

Téir a chodladh,

Go dtiocfaidh an lá.

Eyes closed