Tréanna

 1. Cad iad na trí rud is luaithe/is tapúla sa bhfarraige?  Roc, rón is ronnach.
 1. Cad iad na trí rith is tapúla?  Rith uisce, rith tine agus rith éithigh.

  éitheach = bréag
 1. Cad iad na trí bhall beatha is leochailí?  Súil, glúin agus uilleann.
 1. Cad iad na trí ní ná féidir a mhúineadh do dhaoine?  Guth, féile agus filíocht.

  féile = flaithiúlacht
 1. Cad iad na trí ní ná feictear:  Faobhar, gaoth agus grá.
  faobhar = fé mar a bheadh ar scian nó ar speal nó ar thua
 1. Cad iad na trí ainmhí is deacra a mhúineadh?  Asal, muc agus miú
 1. Cad iad trí ghníomh Fungi?  Rith géar, léim ard agus filleadh grod.

  filleadh grod = casadh nó iompó timpeall tapaidh
 1. Cad iad na trí thréith is mó a mhilleann an duine?  Formad, éad agus saint.
 1. Cad iad na trí chomhartha ar leisceoir?  Radaireacht, duanaireacht agus codladh go headra.

  codladh go headra:  codladh go dtí lár na maidine
 1. Cad iad na trí ghlór is binne?  Meilt na bró, géimneach bó agus béic linbh.
 1. Cad iad na trí thrá ná fanann?  Trá mara, trá sparáin agus trá
 1. Cad iad na trí shúil is géire?  Súil na circe i ndiaidh an ghabha, súil an ghabha i ndiaidh an tairne agus súil an chailín i ndiaidh a grá  ..súil cait ar luch, súil saoir ar chloch agus súil caillí ar bhean a mic.
 1. Cad iad na trí shúil is fearr radharc?  Súil an fhiolair i gceo, súil con i ngleann agus súil mná óige ar aonach.
 1. Cad iad na trí ní a shásaíonn cat?  Tóin le gríosaigh, aghaidh na gréine agus luch fé lapa.

  gríosach:  mar a bhíonn sa tine lasta, agus an tine fós dearg
 1. Cad iad na bearta ná tuilleann cáil?  Bearta sainte, bearta crua agus bearta táir

  bearta táir = bearta suaracha.
 1. Cad iad na trí fhocal is lú brí?  Sílim, b’fhearr liom, b’fhé
 1. Cad iad trí thréith an mhada rua?  Iompáil pras, rith mear, glinn ghliocas.
 1. Cad iad na trí ní is deacra a thuiscint sa domhan agus a chuaigh d’Arastatail?  Intinn na mban, obair na mbeach agus teacht agus imeacht na taoide.

  Arastatail:  fealsúnaí de chuid na Gréige
 1. Cad iad na trí anam atá sa duine?  An t-anam anála, an t-anam mothála agus an t-anam spioradá
 1. Cad iad na trí ní go mbeadh muinín agat astu?  Fírinne, fáilte agus fá

  fáltas = maoin an tsaoil, tigh nó talamh
 1. Cad iad na trí shaghas bréag?  Bréag bhréagach, bréag na mioscaise agus bréag na mailí
 1. Cad iad na trí chluas is mó éifeacht?  Cluas cheoil, cluas bhodhar agus cluas le hé
 1. Trí cheart:  Ceart an chirt, ceart chun sonais agus ceart na có
 1. Na trí shaibhreas is mó a shantaíonn duine:  saibhreas an tsóláis, saibhreas an tsuaimhnis agus saibhreas na macá
 1. Cad iad na trí ní ná féidir a cheilt?  Tart, tochas agus grá.
 1. Cad iad na trí ní nár cheart a chailliúint:  Foighne, féile agus ná
 1. Cad iad na trí mhórán is áil le duine?  Mórán áidh, mórán grá agus mórán á

  mórán áil = mórán leanaí
 1. Cad iad na trí shaol is sia?  Saol an iúir, saol an iolair agus saol na Caillí Béara.

  An Chailleach Bhéara:  bean ón miotaseolaíocht a luaitear le Béara in iarthar Chorcaí.
 1. Cad iad na trí radharc is áille amuigh?  Bean ag iompar, bád fé lán tseoil agus capall ina lá
 1. Cad iad na trí rud is measa do tháilliúir?  Siosúr gan faobhar, bréidín gann, is fear gan cheird i mbun a bhfuil ann.
 1. Cad iad na trí rud a chothaíonn suaimhneas i dtigh?  Min, móin agus moch-éirí.
 1. Cad iad na trí rud a bhaineann leis an ngiorria?  Cor géar, léim ard agus rith teann in aghaidh cnoic.
 1. Cad iad na trí chara is fearr nó na trí namhaid is measa?  Tine, gaoth agus bá
 1. Cad iad na trí rud a mbíonn lorg orthu nó na trí rud a thagann gan iarraidh?  Eagla, éad, agus grá.
 1. Trí bliana fál, trí fál each, trí each marcach, trí mharcach iolar, trí iolar iúr, trí iúr crích, trí crích deireadh an domhain.