An Cúntóir Teanga

Is í An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a mhaoiníonn Scéim na gCúntóirí Teanga mar chuid den gClár Tacaíochta Teaghlaigh. Scéim í seo atá ar an bhfód ó 1992 chun cabhrú le leanaí atá ag freastal ar scoileanna i gceantair Ghaeltachta an Ghaeilge a shealbhú. Deineadh forbairt ar an scéim le blianta beaga anuas mar go bhfacathas go raibh gá ag leanaí a bhí á dtógaint le Gaelainn le tacaíocht bhreise maidir le saibhriú teangan.  Bíonn na Cúntóirí Teanga ag obair faoi stiúir phríomhoidí agus foireann mhúinteoirí na scoileanna. Obair pháirtaimseartha séasúrach a bhíonn i gceist ó mhí Mheán Fómhair go dtí mí na Bealtaine.

Is iad Oidhreacht Chorca Dhuibhne a riarann Scéim na gCúntóirí Teangan i gCúige Mumhan (Corca Dhuibhne; Uíbh Ráthach; Múscraí,  An Rinn & Oileán Chléire) agus is iad Muintearas a riarann an scéim i gConnamara, i dTír Chonaill, i gCo. Mhaigh Eo agus i gCo. na Mí.

oidhreacht cfcd muintearas