Nochtann an fógra príobháideachais seo na cleachtais phríobháideachais ag www.oidhreacht.ie Baineann an fógra príobháideachais seo le heolas atá bailithe ag an suíomh seo amháin. Cuirfidh sé tú ar an eolas maidir leis seo a leanas:
1. Cén t-eolas inaitheanta a bhailítear uait tríd an suíomh idirlín, conas a úsáidtear é agus cé
leis a roinntear é.
2. Na roghanna atá ar fáil duit maidir le húsáid do chuid sonraí.
3. Na nósanna imeachta atá i bhfeidhm chun mí-úsáid do chuid sonraí a chosaint.
4. Conas gur féidir leat aon eolas míchruinn a cheartú.

Bailiú, Úsáid & Roinnt Eolais
Is linne amháin an t-eolas a bhailítear ar an suíomh seo. Níl teacht againn ach ar eolas a thugann tú cead dúinn a bhailiú tríd ríomhphost nó teagmháil eile díreach uaitse. Ní dhíolfaimid nó ní ligfimid amach an t-eolas seo le héinne.
Úsáidfimid do chuid eolais chun dul i dteagmháil leat maidir leis an gcúis gur chuaigh tú i dteagmháil linne. Ní roinnfimid do chuid eolais le héinne taobh amuigh d’ár n-eagraíocht, ach amháin mar is gá chun d’iarratas a chomhlíonadh, mar shampla chun ordú a sheoladh sa phost chugat.
Muna gcuireann tú ceist orainn, d’fhéadfaimís dul i dteagmháil leat tríd ríomhphost amach anseo maidir le seirbhísí nó táirgí nua, nó maidir le hathruithe sa pholasaí príobháideachais.
Do rochtain agus do smacht ar an eolas:
Beidh rogha an diúltaithe ar fáil duit i gcónaí maidir le teagmháil uainn aon am. Is féidir leat é seo a leanas a dhéanamh aon am tríd teagmháil a dhéanamh linn tríd ríomhphost nó glaoch ar an uimhir atá ar an suíomh idirlín:
Féachaint cén t-eolas atá againn ort, más amhlaidh.
Athraigh / ceartaigh aon eolas atá againn ort.
Go ndéanfaí scrios ar aon eolas atá againn ort.
Aon imní atá agat maidir le húsáid do chuid sonraí.
Slándáil:
Tógaimid réamhchúraimí chun do chuid sonraí a chosaint. Nuair a chuireann tú eolas rúnda chugainn tríd an suíomh idirlín, tugtar cosaint don eolas sin ar-líne agus as-líne.
Aon áit a bhailítear eolas rúnda (ar nós sonraí cárta creidmheasa), déantar na sonraí a chriptiú agus aistrítear chugainn é i slí shábháilte. Is féidir é seo a dheimhniú ach féachaint ar dheilbhín do ghlas sa bharra seoltaí agus féachaint ar “https” ag tús an seolta ar an
suíomh idirlín.

Cé go n-úsáidimid criptúchán chun eolas rúnda a chosaint atá á aistriú ar-líne, tugaimid cosaint do d’eolas as-líne. Ní fhaigheann ach fostaithe go bhfuil gá acu leis an t-eolas chun dualgas ar leith a chur i gcrích (mar shampla, billí nó seirbhís chustaiméara) cead chun
teacht ar eolas inaitheanta. Coimeádtar na ríomhairí / freastalaithe ina bhfuil eolas inaitheanta iontu i dtimpeallacht shábháilte.

Cuacha
Úsáideann an suíomh seo cuacha. Cuach is ea píosa eolais a stóráltar ar thiomántán crua an chuairteora go dtí an suíomh chun cabhrú linn feabhas a chur ar do chuairt go dtí ár suíomh idirlín agus chun daoine a thugann cuairt ann go minic a aithint. Mar shampla, nuair a úsáidimd cuach chun tú a aithint, ní bheadh ort pasfhocal a chur isteach ach aon uair amháin, ag sábháilte ama duit agus tú ar an suíomh. Tugann cuacha leis an deis dúinn rianaireacht agus díriú a dhéanamh ar shuimeanna ár n-úsáideoirí agus chun feabhas a chur ar an eispéireas ar ar suíomh.

Nascanna
Tá nasacanna ar an suíomh idirlín go dtí suíomhanna eile. Tabhair faoi ndeara le do thoil nach bhfuilmid freagrach as ábhar nó cleachtais phríobháideachais ag suíomhanna eile.
Spreagaimid ár n-úsaideoirí chun a bheith ar an eolas faoi nuair a fhágann siad ár suíomh agus chun ráitis phríobháideachais le suíomhanna eile a bhailíonn eolas inaitheanta a léamh.
Má bhraitheann tú nach bhfuimid ag cloí leis an bpolasaí príobháideachais seo, ba cheart duit dul i dteagmháil linn.