Scoileanna i Maigh Eo

Bunscoileanna
Scoil Príomhoide Uimhir
S.N. Triain Láir, Tuar Mhic Éadaigh Nina Uí Luideáin 094 9544088
S N Tóin re Gaoithe, Acaill Bríd Breathnach 098 45247
S N Pádraig, Sáile, Acaill Pádraig Ó Gallchóir 098 45767
S.N. Phol a tSómais Aisling Nic Aindriú 097 84573
S N Ros Dumhach Anita Ní Éalaithe 097 88919
S N Chroí Mhuire Gan Smál, Ceathrú Thaidhg Bríd Ní Sheighin 097 88953
S N Ghleann na Muaidhe Bríd Glynn 097 87966
S N Dhumhach Thuama Linda Ní Bhroin 097 86605
S N Chorr Chloch, Béal an Mhuirthead Aisling Ní Chiaráin 097 82381
S N Bhreandáin, An Eachléim Ferdia Ó Mongáin 097 85800
   
Iarbhunscoileanna
Scoil Príomhoide Uimhir
Coláiste Mhuire, Tuar Mhic Éadaigh Gráinne Ní Fhlannbhra 094 9544107
Coláiste Pobal Acla Pól Ó Fathaigh 098 45139
Coláiste Chomáin Jason Ó Mongáin 097 88940
Coláiste Naomh Breandáin, Béal a’ Mhuirthid Michael Walshe 097 81437
Our Ladys, Béal a’ Mhuirthid Edmund Walshe 097 81157