Seoda Clúdach

Cnuasach beag scéalta, amhráin, ceoil, tomhasanna agus filíochta atá i Seoda a chuirfidh le saibhreas teanga ógánaigh Chorca Dhuibhne.

Is le maoiniú ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta a deineadh Seoda mar chuid den gClár Tacaíochta Teaghlaigh.